thought
 

Pokus o filozofický systém

Problém čtyř barev

Ostatní

© Vilém Kmuníček, 2009

Heslo Vilém Kmuníček

VĚNEC I
OTÁZKA

VĚNEC II
ODPOVĚĎ

NA SLUNCE PAMATUJ
Obálka
Dodatek: Řezbář

Ke stažení


V MÝCH KALUŽÍCH SE BŮH SVÝM NEBEM ZHLÍŽÍ
ŽIVOT A DÍLO ZDEŇKA RÓNA

Monografie autora, kterého chtěli komunisté zcela vymazat z dějin české literatury


HLEDÁNÍ JANA WEISSE
První monografie zakladatele české sci-fi


POKUS O FILOZOFICKÝ SYSTÉM
Knižní vydání úvah o jistotě poznání
Páté, upravené ilustrované vydání
Ke stažení
Obálka


Články (příp. ke stažení):
Instalace pojmu „aktuální mentální model“ jako gnoseologické kategorie
Ustavení literárněvědného pojmu „program“

K definici pojmu „aktuální mentální model“
(přepracovaný sukus)


Ke čtení či stažení:

KACÍŘSKÉ MYŠLENKY
Výtěžek úvah

RECENZE
Recenze na filmy a knihyPROJEKT
KC-ENCODER
Psaní ve vybraných jazycích na anglické klávesnici
Program ke stažení
Jen v angličtině

Pro ty,
KDOŽ MAJÍ DVOJJAZYČNOU KLÁVESNICI
a chtějí na ní psát
TŘETÍM JAZYKEM

 

Spřátelené weby

 

Theatrum Kmundi
VERŠOVÁNKY
http://versovanky.sweb.cz/

 

 

Theatrum Cmundi
Jiří Cmunda Roupec
http://jiri.cmunda.roupec.sweb.cz/

 

 

Honzův web
Jan Kmuníček
http://www.kmunicek.net/

 

 

KOMENTÁTOR
http://komentovani.sweb.cz/

 

 

biboň sod
http://komentovani.sweb.cz/bibon.sod

 

 

NEWTON

Most

 

 

Petr Urbánek
http://basnik.petr.urbanek.sweb.cz/

 

 

Zdeněk Rón
http://zdenek.ron.sweb.cz/

 

 

Jan Weiss
http://jan.weiss.sweb.cz/

 

 

Rudi Lorenz
http://ponorkavictoria.sweb.cz/

O tvorbě Rudiho Lorenze

Kytary

Malá galerie

Rudi Lorenz o své práci


 

Lubomír Müller
http://www.lubomir-muller.cz

Recenze


 

internetová televize TV-MIS.cz